In het plan van aanpak gaan wij hier dieper op in en zorgen wij dat persoonsgebonden gegevens veilig zijn en blijven. Tevens maken wij inzichtelijk wat er met jouw gegevens gebeurt tijdens en na de migratie.