Nee, dat zou niet afdoende zijn. Het is een constante verbetering om jouw bedrijf steeds verder te helpen in de beleving. Ook omvat dit het gebruik van IT-middelen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Hier zitten soms wel kwalitatieve of kwantitatieve afspraken aan vast, maar dat hoeft niet. Alleen het inzicht wat je verkrijgt is al heel waardevol in de aansturing van werknemers, IT en jouw bedrijf.