Nee, zeker niet. Een IT-manager heeft veel taken maar vaak te weinig tijd. Ook kan kennisopbouw soms lastig zijn of is de IT-manager onderhevig aan eenzijdige kennisopbouw binnen de kaders van jouw bedrijf. Wij brengen juist diversiteit in kennis en ervaring mee aan tafel en helpen jouw IT-manager waar nodig. Samenwerken is meer het devies. Heb je geen IT-manager, dan nemen wij de rol op ons als dat gewenst is.