• Elk licentie type is een los contract(E1,M365BP)
  • Elke termijn is ook een los contract(M365BP Yearly, M365 BP Monthly)
  • Bij een toevoeging wordt een licentie “co-termed” dus zelfde afloop datum als het originele contract