Ja. Wij hebben een vast uurtarief en onze offertes zijn fixed price. Met een plan van aanpak omschrijven wij helder wat wij gaan doen en wat de impact is voor de klant. Oftewel: een gedegen inventarisatie met als resultaat een stappenplan met een vaste prijs. Soms zijn zaken niet voorafgaand aan het project te voorspellen. Het plan van aanpak geeft na een inventarisatie en overleg een accurate inschatting van de beoogde werkzaamheden. Wij houden je tijdens het project perfect op de hoogte.