IT is complex, heel complex. Er zijn zoveel leveranciers, technieken, trends en fraaie beloftes, dat je bijna zou vergeten wat nou écht belangrijk is voor jouw bedrijf. Hoe beoordeel je functionaliteit en prestaties in een eindeloos web aan mogelijkheden? De sleutel ligt bij inzicht en structuur, want hoe complex het ook is – IT kan beter, ook in jouw bedrijf. Dit zijn de 5 stappen waarmee jij je IT inzichtelijker maakt binnen jouw bedrijf.

1. Inventariseer je IT

Om te kunnen beoordelen wat jij nodig hebt om IT echt te laten werken voor je bedrijf, heb je allereerst inzicht nodig in de huidige stand van zaken. Identificeer al jouw IT-oplossingen, abonnementen en overeenkomsten en stel vast op wat voor manier ze gebruikt worden binnen je organisatie. Wie gebruikt bepaalde functionaliteiten en, belangrijker nog, waarvoor? Wie neemt de verantwoording voor de werking en de data? En wat kost het om alle componenten te gebruiken, onderhouden en beveiligen? Welke impact heeft dit op je interne personeel en de externe ingehuurde kennis? Zorg voor documentatie van al deze zaken, ze behoren tot de kern van jouw bedrijfsvoering.

2. Bepaal wat je visie is

Niet je visie op IT, maar op je bedrijf. Wat is je korte- en langetermijnperspectief, welke strategie wil je toepassen om je doelen te behalen en hoe denk je met jouw onderneming het verschil te kunnen maken? Wat is jouw groeistrategie en hoe denk je dat IT jou hierin kan ondersteunen? IT vormt, net als finance, HR en sales, ook ‘gewoon’ onderdeel van jouw bedrijf. Waarom zou je dit aspect dan anders behandelen?

3. Plan je bedrijfsvoering en bijbehorende IT

Stel, met jouw visie voor ogen, reële doelstellingen op die in lijn zijn met de strategie die je volgt. Breek complexe planning op in hapklare brokken en geef prioriteit aan wat belangrijk is. Zo ligt je focus op korte termijn voor IT precies in lijn met de kern van je bedrijfsvoering.

4. Werk samen om IT-uitdagingen het hoofd te bieden

Zorg voor kennis en inzicht. Met werknemers, innovaties, externen en leveranciers is specifieke kennis en focus wordt steeds een stukje van de puzzel gelegd. Door samen te werken en krachten te bundelen kun je verbinden en vermenigvuldigen. Jouw bedrijf is de gehele puzzel en is belangrijker dan afzonderlijke stukjes.

5. Communiceer en maak contact

IT gaat pas werken voor jouw bedrijf als je contact met elkaar maakt. De visie van je bedrijf moet samengaan met personeel, leveranciers en IT-voorzieningen. Door elkaar vragen te stellen, feedback te geven en vooral aan te geven wat je verwachtingen zijn, wordt die visie gemeengoed en krijg je uiteindelijk iedereen mee in dezelfde gedachte.

Tot slot nog een tip: lees ook eens “Verdraaide organisaties” van Wouter Hart. In dit boek staat helder omschreven dat de ‘bedoeling’ vooropstellen een mooi startpunt is om te ondernemen. IT is complex en haakt vaak in op de ‘systeemwereld’. Het is niet anders dan je andere bedrijfsonderdelen. Laat IT werken voor jouw bedrijf en niet andersom.

Hoe wij je hierin kunnen ondersteunen? Dat leggen we je graag uit.