Welke verwachtingen kan je van een vCIO hebben?

Tags: |

Wij willen alleen het beste voor onze klanten. Daar hoort ook de samenwerking bij, of beter gezegd de verbintenis die wij met jou aangaan. Wij begrijpen dat voor jouw bedrijf een aantal factoren spelen bij het aangaan van een samenwerking. Je hebt bepaalde verwachtingen en dat is niet meer dan logisch. Daarom leggen wij graag uit aan welke verwachtingen wij voldoen, hoe zo’n samenwerking er precies uitziet en wat wij voor jou kunnen betekenen als vCIO.

Passie voor techniek

Bij Lime Networks hebben wij passie voor techniek en communiceren dit in heldere taal. Wij hebben vooral een passie voor de techniek in jouw bedrijf. Voor ons is goed draaiende IT in jouw bedrijf het doel. Wij doen er dan ook alles aan om dit te bereiken terwijl wij ervoor zorgen dat dit inzichtelijk, behapbaar, haalbaar en nuttig is. Bovendien zien wij beveiliging als topsport. En net zoals bij een topsporter gaat ook ons hart sneller kloppen als wij in actie zijn. Maar dan wel bij een goed geregelde IT, een organisatie naar topniveau brengen en een correcte planning maken voor de korte en lange termijn. Deze plannen wij 4 kwartalen (korte termijn) en 3 jaar (lange termijn) vooruit. Dat allemaal zonder te zweten, want aan onze techniekskills mankeert niks. Blessures, daar doen wij niet aan – hooguit pleistertjes en verfrissende ice packs.

Een duidelijke rapportage en terugkoppeling

Jij wil weten waar je aan toe bent en hoe alles verloopt. Wij begrijpen dat. Wij zorgen ervoor dat je duidelijke terugkoppelingen ontvangt op de resultaten. Je werkt immers niet samen met een stel (lime-)oenen;). Hoe zo’n terugkoppeling er precies uitziet? Je krijgt van ons op kwartaalbasis een rapportage met een overzicht van jouw doelen en hoe deze behaald worden. Zo kan je van ons in de rapportage verwachten:

  • De behoeften van jouw bedrijf
  • De korte en lange termijndoelen
  • Ondersteunende statistieken en tevredenheidscores
  • Voltooide projecten en ongoing taken
  • Hoe onze samenwerking als partners verloopt

Als vCIO zijn wij de brug tussen jouw bedrijf, de IT en jouw transformatie naar de digitale wereld. Door regelmatig te rapporteren laten wij zien hoe wij er alles aan doen om jouw IT-resultaten te behalen.

Werken met duidelijke IT-doelen

Een vCIO is echt onderdeel van jouw bedrijf en helpt jou in de juiste richting van de digitale transformatie. Dat is een voorwaarde die je kan verwachten. Dankzij de IT-consultancy behaal jij jouw IT-doelen ook op de lange termijn. Naast duidelijke IT-doelen is een vCIO in staat om in te springen bij de beveiliging van jouw bedrijf, spoedoplossingen, het aannemen van het juiste IT-personeel en het geven van cybersecurity trainingen.

Een overzicht van de kosten

Jij wil dat de kosten overeenkomen met de kostenplaatjes en budgettering die jij in jouw businessplan voor ogen hebt. Dat begrijpen wij. Een vCIO geeft jou dit inzicht en zorgt ervoor dat dit kostenplaatje niet van de norm afwijkt. Alles gebeurt in goed overleg. In alles zijn wij jouw partner in (cyber)crime!

De rol van een vCIO kan per partij verschillen. Wij gaan echter alleen voor het beste resultaat. Wij communiceren helder en verzorgen klanten compleet. Voor minder dan een 10 van de klant doen wij het niet. Wij willen een partnerschap waarbij wij echt aan tafel komen te zitten kan jou helpen te groeien naar de juiste IT-doelen.

Wil jij meer informatie over onze services? Hoewel wij gaan voor een goed huwelijk tussen beide partijen, zullen wij je niet direct om je hand vragen. Een (digitaal) kopje koffie is wel altijd mogelijk! Deze kan je inplannen door te e-mailen naar info@limenetworks of te bellen met 010-2121806.

Zit je nog met vragen? Je vindt het antwoord op de meeste in onze FAQ.

Veelgestelde vragen over partnerschap vCIO?

Staat jouw vraag er niet tussen? 1 mailtje of 1 telefoontje is genoeg om hem beantwoord te krijgen. 010-2121806 | info@limenetworks.nl

Het doel is om productiviteit juist te winnen. Klagende werknemers aan het koffiezetapparaat, een directie die ontevreden is of een IT-manager die niet toe komt aan echt belangrijke zaken. Daar zit de winst in. Dat dit af en toe wat tijd en aandacht kost wordt dubbel en dwars terugverdiend.

Dat zouden wij het liefst willen. Maar elke organisatie is anders in diensten, hardware, software en zeer verschillend in bijvoorbeeld het gebruik van een specifieke dienst, Microsoft Teams of OneDrive. Ook zaken als bedrijfscultuur en regels of wetgeving geven een menselijke of soms organisatorisch verschil die zonder aandacht/engagement niet goed wordt begeleid met IT. Winst hierin is soms waardevoller dan een gemiddeld softwarepakket of een simpele handleiding.

Bij een aankoop en een levering hiervan kan je als IT’er de factuur sturen. Toch ontbreekt het soms aan zaken die je niet eerder hebt gezien. Bijvoorbeeld aanvullende informatie te verstrekken in de vorm van een handleiding of een korte (online) cursus in correct gebruik van de dienst of software. Ook een bedankje met een paar vragen of alles naar wens is kan soms verrassende resultaten hebben.

In progressie. Daar draait het om. Perfectie willen wij allemaal wel, maar wij moeten focussen op continu verbeteren. Die 10 is een doel maar ook een eindpunt. Door te meten in bolletjes, sterretjes, cijfers of duimpjes omhoog kun je vastleggen waar je staat en waar je kunt verbeteren. Als er verbetering is dan is dat een meetbare winst.

Wij kunnen onze diensten wel inzetten voor IT-projecten die vastlopen, migraties die (dreigen te) mislukken, capaciteitsproblemen met intern personeel of logistieke problemen. Denk aan hard- en software op het juiste tijdstip en op de juiste plaats succesvol in te zetten. Soms heb je wat extra hulp nodig.

Het ergste wat je kan overkomen is dat je slimmer wordt of extra tips krijgt. Maar beschikt je onderneming al over Office 365? Stel jezelf dan even de volgende vraag: “Gebruiken wij al deze oplossingen wel hoe het moet?”. Daar is vrij vaak geen antwoord op. Door adoptie, educatiedoelen en plannen kan een vCIO zich ontfermen over complexe zaken die voor hem/haar dagelijks werk zijn.

Jij profiteert optimaal van alle kennis van de achterliggende Managed Service Provider. Daardoor kan jij je positie in security versterken en rustig slapen. Zaken als een ISO 27001, NDA en een verwerkersovereenkomst zorgen ervoor dat jouw bedrijf baat heeft maar geen (extra) risico loopt hierin.

Een stabiele, performante en schaalbare IT-infrastructuur is essentieel voor een onderneming. Zonder een uitgebreide en duidelijke strategie wordt het al snel ingewikkeld als de onderneming begint te groeien of als je geconfronteerd wordt met situaties zoals een lockdown. Een dergelijke strategie is voor veel ondernemingen en IT-managers nogal onduidelijk terrein.

Nee, zeker niet. Een IT-manager heeft veel taken maar vaak te weinig tijd. Ook kan kennisopbouw soms lastig zijn of is de IT-manager onderhevig aan eenzijdige kennisopbouw binnen de kaders van jouw bedrijf. Wij brengen juist diversiteit in kennis en ervaring mee aan tafel en helpen jouw IT-manager waar nodig. Samenwerken is meer het devies. Heb je geen IT-manager, dan nemen wij de rol op ons als dat gewenst is.

Zie het meer als een samenwerking en versterken van kennis en ervaring. Wij gaan dus hand in hand om jou de snelheid in de digitale transformatie te geven die je verdient.

Een XLA helpt de IT-manager met inzicht en directe feedback, maar ook personeel met knelpunten die misschien niet altijd voor de hand liggend zijn, of zaken die simpelweg gemist worden in het dagelijk IT-beheer. Ook kan een bestuurder/directie zo buitenom dagelijkse IT beter wensen en frustraties op tafel leggen op een natuurlijke manier. Proactief beheer, beveiliging, continuïteit, monitoring… het is allemaal nuttig en ook nodig. Maar je hebt ook te maken met mensen. Daar zit nog een grote winst in te behalen.

Vooruit met IT, werknemers en samenwerken. Het geeft inzicht in hoe de IT er voor staat en je kunt zo onvrede of wensen vroegtijdig spotten en hierop inspelen.

Vooral inzicht krijgen in hoe wij jouw bedrijf en jouw personeel een betere ervaring in IT-middelen en gebruik kunnen geven. Dus inzicht creëren, verbetering aanbrengen en vooral voortgang meten.

Jazeker wel. Een XLA moet op termijn een SLA vervangen. Eigenlijk moet een XLA een SLA overbodig maken. Wij gooien onze afspraken niet zomaar overboord.

Dat ligt aan het contract wat wij samen zijn overeengekomen. Onze Premium diensten geven je de allerhoogste standaard die wij bieden bijvoorbeeld.

Nee, dat zou niet afdoende zijn. Het is een constante verbetering om jouw bedrijf steeds verder te helpen in de beleving. Ook omvat dit het gebruik van IT-middelen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Hier zitten soms wel kwalitatieve of kwantitatieve afspraken aan vast, maar dat hoeft niet. Alleen het inzicht wat je verkrijgt is al heel waardevol in de aansturing van werknemers, IT en jouw bedrijf.

Organisaties zijn gevuld met procedures, KPI’s en frameworks, maar vergeten vaak de menselijke ervaring. Documenten met regels en Service Level Agreements (SLA) zouden het werk gemakkelijker moeten maken, maar doen dat eigenlijk niet. SLA werkt vanuit controle, terwijl XLA werkt vanuit vertrouwen. XLA is een mindset die helpt om de focus te verleggen naar de eindgebruikerservaring en om emoties voorop te stellen.

eXperience Level Agreement -> IT richt zich traditioneel op het verbeteren van processen. XLA is een mentaliteit om mensgerichte IT-diensten en -processen te (her)ontwerpen.

Wij zetten diverse tooling in om jou te ondersteunen met inzicht in je huidige IT, klanttevredenheid en planning voor de toekomst.

Meer met je klanten in gesprek gaan. Zo ontstaat er meer samenwerking en een kwalitatief beter resultaat, met meer waarde voor de klant.

Een IT-leverancier is vaak reactief op vragen van de klant. Dit kan heel handig zijn. Echter zie je dat kennisopbouw in IT binnen bedrijven vaak lastig is door tunnelvisie op je eigen bedrijf. Met een IT-partner krijg je meer hulp om belangrijke beslissingen in IT te maken en te sturen op middellange en lange termijn. Je staat met een partner er nooit alleen voor.

Het is lastig voor bedrijven om de juiste kennis in huis te halen voor IT. Als MSP’er heb je veel kennis en ervaring in huis om klanten te helpen met lastige IT-vraagstukken. Door eerder aan tafel te gaan zitten en beter samen te werken kun je zelfs klanten adviseren en meenemen in hoe IT waarde levert in je bedrijf. Dit doen wij dan in een managed rol als vCIO.

Een Managed Service Provider (MSP) is een bedrijf dat op afstand de IT-infrastructuur en/of eindgebruikerssystemen van een klant beheert, doorgaans op proactieve basis en volgens een abonnementsmodel.

Dat wij je meenemen in diverse zaken om inzicht te krijgen in jouw IT op korte, middellange en lange termijn. Dit kan gaan over planning, beveiliging, concrete IT-oplossingen maar ook doelen, hoe IT gaat bijdragen aan jouw groeistrategie en kennis om deze doelen te behalen.

Altijd in overleg, maar wij gaan in gesprek over jouw IT en over wat IT aan waarde kan toevoegen in je bedrijf. Op het gebied van prestaties, beveiliging en continuïteit moet jouw bedrijf een visie krijgen waar je wilt staan en hoe wij daar samen met jou gaan komen.

Een vCIO is de afkorting voor virtual Chief Information Officer.

Ga naar de bovenkant