Nee, deze wijzigingen hebben geen binding met AZURE.