Met een voorstel maken wij een offerte voor een project en een plan van aanpak. Bij een plan van aanpak gaan wij secuur inventariseren en alle werkzaamheden in detail uitschrijven. Bij overeenstemming op dit plan van aanpak is duidelijk dat het project vastligt en de offerte voor het project ook. Zo is vooraf aan het project duidelijk wat de kosten zijn voor hardware, licenties, arbeid en mogelijke onderhoudscontracten.