In het project houden wij rekening met de beschikbaarheid, de toegang en de rechten tot jouw data zoals afgesproken in het plan van aanpak. Ook laten wij zien waar migratiedata staat en hoe wij de vernietiging van gegevens regelen. Voor de verwerking van alle data en persoonsgebonden gegevens hebben wij een overeenkomst die in detail weergeeft wat de afspraken zijn. Onze ISO certificering geeft aan dat wij voor deze procedures een ISMS (Information Security Management System) in orde hebben, zodat dit goed functioneert en gecontroleerd is. Een ISMS geeft aan hoe wij met informatiebeveiliging omgaan. Dat heeft dus ook betrekking op jou en jouw data die wij voor je verwerken binnen de GDPR.