Jij profiteert optimaal van alle kennis van de achterliggende Managed Service Provider. Daardoor kan jij je positie in security versterken en rustig slapen. Zaken als een ISO 27001, NDA en een verwerkersovereenkomst zorgen ervoor dat jouw bedrijf baat heeft maar geen (extra) risico loopt hierin.