Wij kunnen niet al je gegevens inzien. Wij beheren wel veel zaken. Deze gegevens zijn natuurlijk veilig bij ons. Wij voldoen aan de AVG met een onderling contract en er zijn heldere algemene voorwaarden. Los daarvan hebben wij een ISO 27001-certificaat waarin allerlei risico’s, procedures en beveiligingszaken goed zijn afgekaart en gecontroleerd. Het ISO 27001-certificaat bevat ook maatregelen om elk jaar verbeteringen aan te brengen en bijvoorbeeld een verklaring omtrent goed gedrag van al ons personeel. Daarbuiten hebben wij ook heldere richtlijnen voor ons personeel met een personeelshandboek. De technische zaken die wij uitvoeren worden opgeslagen in logboeken, deze kunnen wij altijd overhandigen als we vragen zijn over de systemen. Heb je toch nog vragen hierover, neem contact op met je accountmanager.