• Elk licentie type is een los contract(M365 E3, M365BP etc.)
  • Elke termijn is ook een los contract (M365BP jaarlijks, M365 BP maandelijks)
  • Bij een toevoeging wordt een licentie in een bestaand contract is de einddatum  “co-termed”. Zo heeft de nieuwe licentie dezelfde afloopdatum als het originele contract. (loopt het contract met 10 licenties af op 1 december en voeg je in november 2 licenties toe dan lopen alle licenties op 1 december af)
  • Binnen een de contractstermijn (maand, jaar, 3 jaar) kun je licenties toevoegen maar niet in mindering brengen op het contract
  • Maand licenties hebben een uplift van +20% op de jaarprijs
  • Met prijsbescherming ben je zeker van een vaste prijs gedurende de contractstermijn