Een project met een IT-component is vaak een IT-project. Er zijn nogal wat manieren voor om ernaar te kijken (check deze website maar eens…: https://exin.vanharen.net/blog/wat-is-een-project-met-een-it-component/). Bij Lime Networks is een IT-project een verandering (change) waar de IT een onderdeel van is. Dit vindt plaats bij onze klanten en vereist tevens onze hulp. IT is vaak maar een klein onderdeel; soms zijn wij betrokken bij het geheel met bijvoorbeeld trainingen, adviseren bij veranderingen en doelstellingen. En soms zijn het voor ons enkel technische/IT-werkzaamheden. Hoe dan ook vinden wij bij Lime Networks dat je hier afspraken moet volgen, er goed over moet communiceren en het resultaat behaalt dat je vooraf afspreekt.